એવોર્ડ્સ

બેસ્ટ સીએસઆર સોલ્યુશન ઑફ ધ યર એવોર્ડ, ઇન્ડિયન આઈએસવી એવોર્ડ્સ – ૨૦૧૬
વર્ષ: ૨૦૧૬
બેસ્ટ સીએસઆર સોલ્યુશન ઑફ ધ યર એવોર્ડ, ઇન્ડિયન આઈએસવી એવોર્ડ્સ – ૨૦૧૬
બેસ્ટ એજ્યુકેશન ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ એવોર્ડ ટ્રોફી – ૨૦૧૬
વર્ષ: ૨૦૧૬
બેસ્ટ એજ્યુકેશન ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ એવોર્ડ ટ્રોફી – ૨૦૧૬
બેસ્ટ યુઝ ઑફ સીએસઆર પ્રેક્ટિસ ટ્રોફી – ૨૦૧૬
વર્ષ: ૨૦૧૬
બેસ્ટ યુઝ ઑફ સીએસઆર પ્રેક્ટિસ ટ્રોફી – ૨૦૧૬

પહેલઅમે એક એવું વિશ્વ બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ જ્યાં બધા બાળકો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે જે તેમના પરિવારો, સમુદાયો અને રાષ્ટ્રમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે પ્રેરણા આપે.