પહેલઅમે એક એવું વિશ્વ બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ જ્યાં બધા બાળકો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે જે તેમના પરિવારો, સમુદાયો અને રાષ્ટ્રમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે પ્રેરણા આપે.

ફાઉન્ડેશન લર્નિંગ
ફાઉન્ડેશન લર્નિંગ
યુવાનોનું શિક્ષણ દ્વારા સશક્તિકરણ કરવું જે પરિવર્તન લાવી શકે
વિગતો જુઓ
બ્રિજ કોર્સ
બ્રિજ કોર્સ
સંવાદાત્મક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ દ્વારા સાક્ષરતાના વધુ સારા પરિણામો લાવવા
વિગતો જુઓ
કેરેક્ટર બિલ્ડીંગ
કેરેક્ટર બિલ્ડીંગ
વ્યક્તિત્વ, એ લાંબા ગાળે લોકોના જીવન માટે તેમજ રાષ્ટ્ર માટે એક નિર્ણાયક પરિબળ સમાન છે
વિગતો જુઓ
એન્વાયર્મેન્ટલ એજ્યુકેશન
એન્વાયર્મેન્ટલ એજ્યુકેશન
પ્રકૃતિમાતાને સમજવું, જાણવું અને અનુભવવું
વિગતો જુઓ